Vandanalyse af vandet fra Veksø Vandværk

Veksø Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.

 

Vandanalyser 2022:

Veksø vandværk:

Februar gruppe A parametre flush prøve

Februar gruppe A parametre tappehaneprøve

Marts vandprøve 1 flush

Marts vandprøve 2 flush

Maj gruppe A parametre flush prøve

Maj gruppe A parametre tappehaneprøve

August gruppe A parametre flush

August gruppe A + B parametre

November gruppe A parametere flush

November gruppe A parametre tappehaneprøve

 

 

Vandværket på Smedebakken:

Marts råvand boring 200.1384

Marts råvandl boring 200.2489

Marts råvand boring 200.3264

Juni Nitrit måling

September råvand boring 200.3264

September råvand boring 200.2489

 

Vandværket på Stenlien:

Juni Nitrit måling

 

 

 

Vandanalyser 2021:

Veksø vandværk:

14-01-2021 gruppe A parametre flush prøve

14-01-2021 gruppe A parametre tappehaneprøve

25-03-2021 gruppe A parametre tappehaneprøve

23-07-2021 gruppe A og B parametre tappehaneprøve

15-11-2021 gruppe A parametre tappehaneprøve

 

 

Boringer Vandværket på Smedebakken:

04-02.2021 boringskontrol boring 200.1384

04-02.2021 boringskontrol boring 200.2489

04-02.2021 boringskontrol boring 200.3264

 

Vandanalyser fra Værker

16-06 2021 Nitrit afgang Stenlien

16-06 2021 Nitrit afgang Smedebakken

 

 

 

Ældre vandanalyser:

Vandanalyse november 2014.
Vandanalyse september 2015.
Vandanalyse 19. november 2015
Vandanalyse 23. november 2015. 1.
Vandanalyse 23. november 2015. 2.
Vandanalyse 23. november 2015. 3.
Vandanalyse 23. november 2015. 4.
Vandanalyse 23. november 2015. Stenlien Vandværk
Vandanalyse 23. november 2015. Smedebakken Vandværk
Vandanalyse 01. december 2015. Stenlien Vandværk
Vandanalyse 16. februar 2016

Vandanalyse 15. februar 2017
Vandanalyse 22. maj 2017
Vandanalyse 5. oktober 2017

Vandanalyse Stenlien Vandværk okt. 2017
Vandanalyse 16. november 2017

 Vandanalyse januar 2018

 Vandanalyse Stenlien Vandværk juni 2018

Vandanalyse juli 2018 straksprøve

Vandanalyse juli 2018 flush prøve

Vandanalyse august 2018 flush prøve

Vandanalyse august 2018 straksprøve

 

Vandanalyse september 2018 Vandværket på Smedebakken DMS

Vandanalyse september 2018 Stenlien Vandværk DMS

Vandanalyse november 2018 gruppe A parametre flush prøve

 

Vandanalyse november 2018 gruppe A parametre straksprøve

 

Vandanalyse november 2018 mikrobiologisk kontrol flush prøve

 

Vandanalyse november 2018 mikrobiologisk kontrol straksprøve

 

Vandanalyse december 2018 gruppe A parametre flush prøve

 

Vandanalyse december 2018 gruppe A parametre straksprøve

 

 

 

Vandanalyse januar 2019 gruppe A parametre flush prøve

Vandanalyse januar 2019 gruppe A parametre straksprøve

Vandanalyse maj 2019 gruppe A parametre flush prøve

Vandanalyse maj 2019 gruppe A parametre straksprøve

Vandanalyse juli 2019: Chlorothalonil-amidsulfonsyre måling på Vandværk

 

Vandanalyse september 2019 gruppe A+B parametre straksprøve

 

Vandanalyse september 2019 gruppe A parametre flush prøve

 

Vandanalyse oktober 2019 gruppe A parametre straksprøve

 

Vandanalyse oktober 2019 gruppe A parametre flush prøve

 

 

Vandanalyser fra Vandværkerne:

 

Vandanlyse januar boring  200.3387 Stenlien Vandværk

 

Vandanlyse januar boring  200.3388 Stenlien Vandværk

 

Vandanalyse marts boring 200.1384 Smedebakken

 

Vandanalyse marts boring 200.2489 Smedebakken

 

Vandanalyse marts boring 200.3264 Smedebakken

 

Vandanalyse Nitrit afgang maj Stenlien Vandværk

 

Vandanalyse august boring DGU 200.2489 DMS Smedebakken

 

Vandanalyse DMS afgang august Smedbakken Vandværk

 

Vandanalyse Nitrit afgang september Smedbakken Vandværk

 

 

Vandanalyser fra Veksø Vandværk:

 

Vandanalyse februar 2020 gruppe A parametre straksprøve

 

Vandanalyse februar 2020 gruppe A parametre flush prøve

 

Vandanalyse april 2020 gruppe A parametre flush prøve

 

Vandanalyse august 2020 gruppe A parametre flush prøve

 

Vandanalyse august 2020 gruppe A og B parametre straksprøve

 

Vandanalyse november 2020 gruppe A parametre flush prøve

 

Vandanalyse november 2020 gruppe A parametre flush straksprøve

 

 

 

 

 

 

 

Ved Ledningsbrud/uregelmæssigheder:

Veksø vandværk har indgået en døgnaftale
med Egedal Entreprenørfirma ApS
Ved ledningsbrud på Vandværkets del af 
ledningsnettet kan firmaet kontaktes hele døgnet på 40450706.

Bemærk ved ledningsbrud/uregelmæssigheder på
privat grund skal du kontakte egen VVS.

Du er selv ansvarlig for reparation på din egen grund. 

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand
Per Jensen
Katholm 202
3670 Veksø
E-mail: 
Formand@veksoevand.dk
tlf. 91256849
 

Medlem
Peter Fjelsted
Agervej 12
3670 Veksø

E-mail: Peter@veksoevand.dk
 

 
Medlem
Nikolaj Kyhn
Hesselholm  217
3670 Veksø

E-mail: Nikolaj@veksoevand.dk
         
 

Medlem

Rene Olsen
Skibssted 210
3670 Veksø
E-mail: Rene@veksoevand.dk
 tlf. 50998440

 

Kasserer
Poul Neumeyer

Veksø Bygade 32
3670 Veksø
E-mail: Kasserer@veksoevand.dk
Eller : Poul@veksoevand.dk
 tlf. 21438280

 
Medlem
Therese Hvidberg-Hansen
Brøndsted 117
3670 Veksø
E-mail: Therese@veksoevand.dk
      
 

Medlem
Lau Rasmussen
Katholm 204
3670 Veksø

E-mail: Lau@veksoevand.dk