Opdatering 01.02.2017: Endelig er Vandværket på Stenlien atter i funktion

 Vandtrykket bør nu være som det plejer.

Med venlig hilsen
Veksø Vandværk 

 

Opdatering 31.01.2017: Formand for Stenlien Vandværk,

Vagn Handlos oplyser, at der i morgen kan forventes normalt tryk.

Med venlig hilsen

Veksø Vandværk Opdatering 30.01.2017: Formand for Stenlien Vandværk,

Vagn Handlos oplyser,at der tidligst i morgen hen under

aften kan  forventes normalt tryk.

Med venlig hilsen

Veksø Vandværk 

 

 VIDEO: Forklaring på hvad man gør på Stenlien Vandværk ved rensning af tanke. Klik her

 

 

 

30.01.2017 GENERALFORSAMLING VEKSØ VANDVÆRK

Der afholdes generalforsamling i  Veksø Vandværk mandag
den


27 marts 2017 klokken 19.30.

Sted: mødelokale 2.
i Veksø Multihal.

Generalforsamling afholdes jvf vedtægterne.

 

 

 27-01-2017 OPDATERING

Formand for Stenlien Vandværk, Vagn Handlos oplyste
på et møde i går aftes, at forsyningen af vand/vandtryk
fortsat må påregnes at være ringere end normalt – formentlig
frem til mandag. Dette skyldes servicearbejde af rentvandstanke.

Med venlig hilsen
Veksø Vandværk

 

 

 

 

 

26-01-2017 tøjvask og brunt vand

hvis dit vasketøj er blevet misfarvet af brunt vand, kan du prøve
at følge denne vaskeanvisning fra statens husholdningsråd:

 

  • læg tøjet i blød i vand, hvortil der er tilsat 1 dl. citronsyre

    til 10 l vand. efter en halv time vrides tøjet.

  • vask tøjet igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 l vand.

  • herefter skylles tøjet og færdigbehandles med almindelig vask.

 specielt for bomuldstøj:
læg tøjet i vand tilsat 50 g citronsyre pr. 5 liter vand. vandet skal
være så varmt, som tøjet kan tåle. tøjet skal ligge fra en halv time
til et døgn. derefter skylles tøjet grundigt med vand og vaskes som normalt.
 

26-01-2017 mit vand er hvidt? 

det skyldes luft i vandet. prøv at fylde et glas med det hvide vand.
hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op,
idet luften bruser af. luft i vandet er uskadeligt og går hurtigt
over igen.

 

 

25-01-2017 OPDATERING: Vi har fundet følgende på Stenløse Vandværks hjemmeside,

som er en uddybning af problemet og en forventet tidshorisont.

"Årsagen til at Vandværket på Stenlien er taget ud af drift, er en
rutinemæssig gennemgang og inspektion af rentvandsbeholderen .
Arbejdet med dette forløber planmæssigt og der er på nuværende
tidspunkt gennemført de småarbejder der skulle udbedres i
forbindelse med inspektionen. Der er bl.a. tætnet smårevner i
konstruktionen og udskiftet rørstykker. Alt sammen almindelige
vedligeholdsarbejder, som skal udføres med mellemrum, således
at vandværkets gode tilstand kan bibeholdes.
Inden der igen kan leveres vand fra Vandværket på Stenlien, skal
hele beholderen rengøres og desinficeres, hvilket i skrivende stund
er udført. Herefter skal tanken skylles igennem med rent vand.
Skyllevandet ledes til kloak. Når vi mener vandet er rent analyseres
det for indhold af mikroorganismer. Ligger analyseresultatet indenfor
de fastsatte grænser, genoptager vi udpumpningen til forbrugerne,
og tiden med reduceret vandtryk er så bragt til ende. Er indholdet af
mikroorganismer for højt, så gentages skylning og prøvetagning.
Hver skylning og prøvetagning tager ca. 3 dage. Der går derfor
endnu nogle dage med reduceret vandtryk. Vi vil holde hjemmesiden
opdateret med meldinger fra processen.

Stenløse Vandværk"

 

25.01.2017 Lavt tryk.

Vi forventer ikke, at vor leverandør Stenlien kan være færdig
med rensning af tanken før om 3-4 dage.
Vi må derfor forvente, at vi i de næste 3-4 dage fortsat vil have et
meget lavt tryk, især ved spidsbelastning.Beklager

Med venlig hilsen
Veksø Vandværk

 

 


Brunt vand;

Flere af os må forvente at få brunt vand. Dette skyldes, at vandets
strømningsretning og hastighed ændres så kraftigt ifm. med driften af
vandværket på Smedebakken, at belægninger, som i årenes løb har
lagt sig i rørene, hvirvles op og kommer ud til forbrugerne.


Vandtrykket:

Vandtrykket er stadig meget lavt særligt i de perioder hvor, der er
mange, der bruger vand.
Vi håber, at de snart er færdige med servicearbejderne på Stenlien,
således at vor vandforsyning igen kan blive normal.

Med venlig hilsen
Veksø VandværkLAVT VANDTRYK = FEJLMELDING PÅ VASKEMASKINER

Vandet er kommet tilbage, rent og klart, men med lavt tryk. Det betyder,

at vaskemaskiner kan melde fejl. Der kommer simpelthen ikke vand nok ind i maskinen.

Så opfordring: Vent med at vaske tøj - til trykket er tilbage til ”normal”

Venlig hilsen
Veksø vandværkVeksø Vandværk har modtaget nedenstående forklaring fra

Stenløse Vandværk vedr. nedbrud:

Orientering til vores forbrugere:

I vores normale driftssituation producerer vi vand fra to
vandværker – Vandværket på Smedebakken og Vandværket på Stenlien.
På grund af almindelig service var det nødvendigt at lukke for
Vandværket på Stenlien.
Vandværket på Smedebakken har mange gange og også I lange
perioder leveret vand til alle forbrugerne, men denne gang gik det galt.
Af uvisse årsager blev vores rentvandstank ved Vandværket på
Smedebakken ikke fyldt helt op, så der efterfølgende ikke var
vand til at klare spidsbelastningen I aftes. Vandforsyningen til
forbrugerne blev derfor afbrudt mandag ca. kl. 18

 

I løbet af natten blev rentvandstanke fyldt op og tirsdag morgen
blev udpumpningen genoptaget. Desværre tager det lidt tid at få
fyldt ledningerne igen så der igen er vand i alle haner.
For at sikre os mod gentagelser indtil Vandværket på Stenlien er
tilbage i normal drift, etablerer vi nu en midlertidig ledningsforbindelse
til Furesø/Egedal Forsyning.
Ovennævnte har desværre givet en del gener for alle og det skal
vi beklage rigtig meget.

Mvh. Stenløse Vandværk

 

 
24, januar 08:30
De første forbrugere har nu fået vand, ganske vist med et lavt tryk.
Det varer lidt tid inden vandet er kommet rundt til alle.
Vi må forvente, at vandtrykket vil være lavt hele dagen.
Vand til toiletskyl - medbring selv spand eller lignende, kan stadig hentes
ved Multihallen i Veksø.


Venlig hilsen
Veksø vandværk

Kl 21:30 er der en tankvogn ved Multihallen i Veksø, hvor du kan hente
vand til toiletskyl - medbring selv spand eller lignende.
Tankvognen bliver stående til i morgen tidlig. Du tapper selv vand af ved
at åbne hanen på vandslagen (hanen er lidt svær at åbne).
På facebook 3670Veksø finder du en instruktion i, hvorledes
du tapper vand.

Venlig hilsen
Veksø vandværk

Der er ingen vand i Veksø i øjeblikket på grund af driftnedbrud på Stenlien vandværk.
Vi forventer desværre først, at der er vand igen kl. 06.00. tirsdag morgen

 

Købmand Kenneth. Rema 1000, stiller en palle med drikkevand ved vareindleveringen
Tag med omtanke og kun som du har behov for.


Venlig hilsen
Veksø vandværk

Veksø Vandværk informere 9. Januar 2017

 
Jf. vedtægterne for Veksø Vandværk I/S skal ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen

af marts måned.
Har du forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du sende dem til formand Per Jensen
inden udgangen af januar måned.
Forslag kan sendes til Per Jensen, på per.jensen.katholm@hotmail.dk
Så snart datoen i marts er på plads, informere vi om det.
Her link til vedtægterne:

http://www.vekso-vand.dk/Portals/126/PDF/Vedtaegter/Vedt%C3%A6gter%20for%20Veks%C3%B8%20Vandv%C3%A6rk%20I.pdf

På bestyrelsens vegne

Søren Benthin

 

 Veksø Vandværk informerer 12. April 2016

Vandlækage hos to forbrugere

 

 Veksø Vandværk har lavet kvartalsaflæsning af vandmålere. Der kunne vi se to forbrugere
havde lækage i deres vandrør i huset. Begge forbrugere blev kontaktet med det samme.
Og det er de glade for. Det kunne blive en dyr omgang. Det anslås at den ene lækage kunne
være løbet op i et merforbrug på 150 – 200 m3.

 

At vi alle har vandmålere der kan aflæses med en lille radiomodtager og en mobiltelefon
er smart. ”I løbet af halvanden time var alle målere aflæst, og jeg fik to alarmer om
lækager på systemet” fortæller vandværkets kassér og aflæseransvarlige Lau Rasmussen.

 

Veksø Vandværk vil foretage aflæsninger hvert kvartal, og kommer der meldinger om
lækage kontaktes de pågældende.

 

Se hvordan aflæsningen foregår. Klik her

 

Du kan i øvrigt købe en lille fjernaflæser så du kan følge med i dit forbrug,
uden at skal kigge på vandmåleren. Vandmålerens oplysninger sendes trådløst til den
lille aflæser, som du placere hvor det er belejligt for dig, og du kan nu følge med i forbruget

nemt og komfortabelt. Den vil også give alarm, hvis du får lækage. Og det virker, jeg har selv
haft lækage, og alarmen reagerede. Det sparer penge ;-)

 

Se video om aflæseren..

 

Med venlig hilsen

 

Søren Benthin

 

29.04.2016 Information fra Veksø Vandværk
Der foreligger nu resultaterne af vandprøver udtaget på Stenlien Vandværk.
Resultater viser at der ikke er coliforme bakterier i vandet fra Stenlien.
Der tages løbende prøver på vort vand efter en plan, der er godkendt af kommunen.

Vi vil nu foretage flere prøver for at overvåge vandkvaliteten.
Det skal bemærkes, at antallet af coliforme bakterier, der er målt i vort
vand indenfor det sidste år er meget lavt. Vi ikke skal foretages os noget
mvh Veksø Vandværk

27.04.2016 Information fra Veksø Vandværk

 
Til orientering.
Efter en periode, hvor der ikke er blevet målt coliforme bakterier i vandet, 
er der i denne uge fundet få af disse bakterier hos en forbruger i Veksø.
 
Der er i dag blevet taget prøver på Stenlien Vandværk, for at måle om 
bakterierne kommer fra Stenlien Vandværk.
 
Vi vil orientere om prøveresultaterne i morgen.
 
Som forbrugere skal vi ligesom sidste gang, der blev målt 
coliforme bakterier i vandet, intet foretage os.
 
På vegne af Veksø Vandværk
Per Jensen og Søren Benthin

 

 

 

 

Vandlækage hos to forbrugere – Veksø Vandværk informerer 12. April 2016

 Veksø Vandværk har lavet kvartalsaflæsning af vandmålere. Der kunne vi se to forbrugere
havde lækage i deres vandrør i huset. Begge forbrugere blev kontaktet med det samme.
Og det er de glade for. Det kunne blive en dyr omgang. Det anslås at den ene lækage kunne
være løbet op i et merforbrug på 150 – 200 m3.

 

At vi alle har vandmålere der kan aflæses med en lille radiomodtager og en mobiltelefon
er smart. ”I løbet af halvanden time var alle målere aflæst, og jeg fik to alarmer om
lækager på systemet” fortæller vandværkets kassér og aflæseransvarlige Lau Rasmussen.

 

Veksø Vandværk vil foretage aflæsninger hvert kvartal, og kommer der meldinger om
lækage kontaktes de pågældende.

 

Se hvordan aflæsningen foregår. Klik her

 

Du kan i øvrigt købe en lille fjernaflæser så du kan følge med i dit forbrug,
uden at skal kigge på vandmåleren. Vandmålerens oplysninger sendes trådløst til den
lille aflæser, som du placere hvor det er belejligt for dig, og du kan nu følge med i forbruget

nemt og komfortabelt. Den vil også give alarm, hvis du får lækage. Og det virker, jeg har selv
haft lækage, og alarmen reagerede. Det sparer penge ;-)

Se video om aflæseren..

 

Med venlig hilsen

 

Søren Benthin

 

 

 

Meddelelse fra Vandværket søndag 10. april 2016


Brunt drikkevand - lad vandet løbe til det bliver klart
Nogen oplever drikkevandet er brunt her søndag formiddag. Brandvæsenet har taget vand
fra brandhane, hvorved aflejringer løsnes.
Lad vandet løbe til det igen bliver klart.
På Veksø Vandværks vegne
Søren Benthin


Problematisk samarbejde – information fra bestyrelsen, Veksø Vandværk

 

Gennem flere år har samarbejdet i bestyrelsen for det fællesejede produktionsvandværk
Stenlien Vandværk været udfordrende og problematisk. Desværre er det fortsat således.


FAKTA: Stenlien Vandværk ejes af Stenløse Vandværk og Veksø Vandværk.
Stenløse Vandværk og Veksø Vandværk repræsenteres i en fællesbestyrelse for Stenlien Vandværk.
Veksø Vandværk har to bestyrelsesmedlemmer og Stenløse Vandværk fem i bestyrelsen.

Vi har gennem de sidste år konstateret, at Veksøs to bestyrelsesrepræsentanter ikke
inddrages i vigtige beslutninger om Stenlien Vandværks drift og fremtidige strategi.
Dette finder bestyrelsen for Veksø Vandværk stærkt problematisk.

I forbindelse med regnskab 2014 og 2015 har Veksø Vandværk stillet en række kritiske
spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Dette finder Bestyrelsen for Veksø Vandværk er uacceptabelt.

Vedtægterne for Stenlien Vandværk afstikker reglerne for beslutninger om værkets økonomi
og drift. Disse regler er i en række tilfælde ikke blevet overholdt. 

Ifølge vedtægterne skal det foreløbige regnskab hvert år i januar måned forelægges andelshaverne ved et årsmøde. Der er først nu indkaldt til årsmøde den 31. marts. 

De ubesvarede spørgsmål til regnskaberne, vedtægtsstridige økonomiske dispositioner
samt det forhold, at årsmødet ikke er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne betyder,
at Veksø Vandværks bestyrelsesrepræsentanter og interne revisor ikke kan underskrive regnskabet for 2015.

Disse forhold er naturligvis uacceptable, hvilket bestyrelsen i Veksø Vandværk gentagende
gange har gjort opmærksom på.

Du kan høre mere om samarbejdsproblemerne når Veksø Vandværk I/S afholder ordinær generalforsamling: onsdag den 16. marts kl. 19:00 - 2016. Sted: Mødelokalet Veksø multihal

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Veksø Vandværk

 

Information fra Veksø Vandværk 24.02.2016

Veksø Vandværk informere: info vedr coliformebakterier

Vi har fået nye måleresultater fra vort ledningsnet og fra Stenlien Vandværk.

 

Prøverne viser, at vi fortsat ikke har coliformebakterier i vort vand.

 

Stenlien Vandværk, hvor vi køber vandet, har desværre endnu ikke fået adgang til rentvandstanken. Det skyldes, at der inden inspektion skal etableres drikkevandsforsyning fra Smedebakken Vandværk i Stenløse til Stenlien Vandværk. Ellers vil Veksø være uden vand under inspektionen.

 

Smedebakken Vandværk har problemer med driften, hvorfor denne forsyningssikkerhed ikke kan garanteres, oplyser Stenlien Vandværk, som også ejer og driver Smedebakken Vandværk.

 

Med venlig hilsen

Per Jensen og Søren Benthin
Veksø Vandværk

 


Information fra Veksø Vandværk – 01. februar 2016
   
Til orientering – ingen coliforme bakterier
   
Seneste målinger fra vandværket på Stenlien viser 0 coliforme bakterier i drikkevandet, altså 
ingen coliforme bakterier. Det er rigtig glædeligt.
   
Stenlien

 vil foretage inspektion/kontrol af rentvandstanken, så kilden kan 
 identificeres. Vi vil informere, når Stenlien har foretaget denne 

 inspektion.
  
 Husk: Veksø Vandværk I/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts kl. 19:00 – 2016
 i mødelokalet i Multihallen.
   
Se vedtægter, og kontaktoplysninger på Vandværkets hjemmeside.
   
På vegne af Veksø Vandværk
Per Jensen & Søren Benthin

Ved Ledningsbrud/uregelmæssigheder:

Veksø vandværk har indgået en døgnaftale
med VVS mester Bjarne Nehm, Ølstykke.
Ved ledningsbrud/uregelmæssigheder på
Vandværkets ledningnet kan firmaet
kontaktes hele døgnet på 26 84 87 56

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand
Per Jensen
Katholm 202
3670 Veksø
Send. E-mail.
tlf. 91256849
Medlem
Peter Fjelsted
Agervej 12
3670 Veksø
Send.

Medlem
Hans Christensen
Skibsted 214
3670 Veksø
Send.
E-mail.           
Medlem
Jens Vagn Nielsen
Lille Veksøvej 11
3670 Veksø
Send.​
E-mail.
Kasserer
Poul Neumeyer
Fugleøjevej 12
3670 Veksø
Send.
E-mail.
Medlem
Søren Benthin
Gl. Hovevej 3
3670 Veksø
Send.
E-mail.           

Medlem
Lau Rasmussen
Katholm 204
3670 Veksø
Send. ​​
E-mail.