19-9-2020 VEKSØ VANDVÆRK INFORMERER:

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen, der blev udskudt pga af situationen med coronavirus, afholdes den 07.10.2020, såfremt der ikke kommer skærpede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

 

Mødested: Veksø Multihal, foreningslokalet 1 sal

Mødetid: Onsdag 7 oktober 2020, kl. 19.00

Dagsorden (som tidligere oplyst):

1.  Valg af dirigent

2  .Formanden aflægger beretning om det forløbne år

3.  Regnskab for Stenlien Vandværk A.m.b.a. fremlægges

4.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5.  Budget for det kommende år forelægges og godkendes

6.  Forslag til Takstblad for 2021 forelægges og godkendes

7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen:
        På valg er:
        Per Jensen modtager genvalg
        Jens Vagn Nielsen
modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår valg af
Rene Olsen
        Poul Neumeyer modtager genvalg

8.  Valg af revisor og revisorsuppleant
        På valg er:
        Rene Olsen, revisor, modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår valg af Niels Aabye
        Joan Geerthsen suppleant, modtager genvalg

9.  Behandling af indkomne forslag:
         Ingen forslag er modtaget

10. Eventuelt.

Bestyrelsen

Veksø den 19.09.2020

 

 

 

12-3-2020 VEKSØ VANDVÆRK INFORMERER:

GENERALFORSAMLING UDSÆTTES

Grundet den nuværende situation med Coronavirus rykkes

generalforsamling den 31. marts til senere. Ny dato meldes ud snarest muligt.

Udsættelse af generalforsamling får ingen konsekvens for vandforsyningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Mødested: Veksø Multihal, foreningslokalet 1 sal

Mødetid: Tirsdag 31. marts 2020, kl. 19.00

Dagsorden (Ifølge vedtægterne):

 1. Valg af dirigent

 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

 3. Regnskab for Stenlien Vandværk A.m.b.a. fremlægges

 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes

 6. Forslag til Takstblad for 2021 forelægges og godkendes

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  På valg er:
  Per Jensen Modtager genvalg
  Jens Vagn Nielsen Modtager ikke genvalg
  Poul Neumeyer Modtager genvalg

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg er:
  Rene Olsen, revisor, modtager ikke genvalg
  Joan Geerthsen suppleant, modtager genvalg

 9. Behandling af indkomne forslag:
  Ingen forslag er modtaget

 10. Eventuelt.

Bestyrelsen

Veksø den 17.02.2020

 

 

Information fra bestyrelsen

 

Husk, hvis du har forslag til vor generalforsamling, at sende dette til
formanden inden udgangen af januar måned. Generalforsamlingen
afholdes sidst i marts måned.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2020 Veksø Vandværk aflæsning af vandmålere

Veksø Vandværk aflæser i januar måned vandmålerne til brug for årsopgørelsen.

 

Da vi alle har elektroniske vandmålere, der aflæses af vandværket, skal du ikke

 

indberette målerstand til vandværket, idet målerne er programmeret til at

 

 

 

vandværket kan aflæse målerstand pr. 01.01.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Bestyrelsen for Veksø Vandværk.

 

 

 

 

 

23. oktober.

   Der skulle nu være vand igen, men vandet kan godt være misfarvet, dette

   er ganske normalt når trykket i systemet har været lavt. Tænd  for vandet

   og lad det løbet til misfarvningen er væk.

   Venlig hilsen
   Veksø Vandværk 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

27. september. Veksø Vandværk informerer:

 

 

Nu virker vor hjemmeside igen.
Mvh
Veksø Vandværk
 

 

 

 

24. september. Veksø Vandværk informerer:

Vor leverandør af hjemmesiden har nu fået siden

til delvis at fungere. Hvis du vil i kontakt med

vandværket send e-mail til

 

Per.jensen.Katholm@hotmail.com

 

eller ring til 91256849

 

Mvh

Veksø Vandværk

 

 

 

 

 

27. juli 2019 Information fra Veksø Vandværk vedr.

brunt vand og brand på Veksø Skole

 

Vi er flere, der vil få brunt vand, fordi brandvæsnet har

 

tappet vand fra en brandhane.

 

Dette skyldes, at når der tappes vand fra brandhaner,

 

hvirvles partikler i rørene op, hvilket gør vandet brunt.

 

Vandet er ikke sundhedsskadeligt, men det kan misfarve

 

lyst vasketøj.

 

Hvis du får brunt vand skal du blot åbne for en vandhane

 

og lade vandet løbe, til det igen bliver klart

 

 

Med venlig hilsen

 

Veksø Vandværk

 

 

 

 

15. juli 2019. Veksø Vandværk informerer vedr. analyse

for pesticidrester

Der er ikke fundet Chlorothalonil-amidsulfonsyre i vort

drikkevand fra Stenlien Vandværk.

 

Med venlig hilsen

Veksø Vandværk

 

 

4. maj 2019. Veksø Vandværk informerer vedr. analyse

for pesticidrester

Prøver blev bestilt i sidste weekend, men Eurofins har ikke

meddelt hvornår prøve udtages.

Det er ikke rart at vente på en tilbagemelding, desværre er

vi nok mange der venter. Der er ca 2.500 vandforsyninger,

der skal have taget en eller flere analyser.

Det er værd at bemærke, at de pesticidrester der blev fundet

i Ledøje sidste uge, er pesticidrester, som der ikke tidligere er testet for.

 

Myndighederne har ikke udstedt restriktioner på anvendelse af vandet i Veksø.
 

Med venlig hilsen

Veksø Vandværk

 

 

 

 
 
Veksø Vandværk informerer:
DRIKKEFORBUD I LEDØJE - FORBUDDET GÆLDER ALENE
I LEDØJE - ANALYSE ARBEJDE IVÆRKSAT I STENLØSE/VEKSØ

 

 

Som det fremgår af nyhederne og på kommunens hjemmeside, er
der fundet pesticidrester i vandet i Ledøje.
En analyse af vand fra Ledøje Vandværk har påvist pesticidet
chlorthalonilamidsulfonsyre over grænseværdien for drikkevand i
to ud af tre af vandværkets boringer. Egedal Kommune har indhentet
vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af fundet af
pesticidrester. Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder borgere at drikke
vandet fra Ledøje Vandværk, se kommunens hjemmeside:
http://www.egedalkommune.dk/nyheder/2019/april/drik-ikke-vandet-fra-ledoeje-vandvaerk
 
I Veksø får vi vand fra Stenlien vandværk. I samarbejde med kommunen
er det besluttet hvorledes vi skal teste for den type pesticidrester, der
er fundet i vandet fra Ledøje Vandværk. Analysefirmaet Eurofins, der
skal foretage analysen, er adviseret og når de sidste afklaringer er
foretaget, bestilles analysen i løbet af weekenden.

 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

 
 

Veksø Vandværk informerer:

 

 Læs referat fra vor generalforsamling i menu ”Vandværket - referater”

 

Formandens beretning kan læses i menu ”Vandværket – årsberetninger”

 

 Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

  

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Mødested: Veksø Multihal, foreningslokalet 1 sal

 

Mødetid: Tirsdag 26. marts 2019, kl. 19.00

 

Dagsorden (Ifølge vedtægterne):

 

 1. Valg af dirigent

 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

 3. Regnskab for Stenlien Vandværk A.m.b.a. fremlægges

 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes

 6. Forslag til Takstblad for 2020 forelægges og godkendes

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
    På valg er:
     Søren benthin                        modtager genvalg
     Hans Christensen                 modtager genvalg
     Peter Fjelsted                        modtager genvalg
     Lau Rasmussen                    modtager genvalg

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
    På valg er:
     Henrik Nilsson, revisor          modtager genvalg
    Joan Geerthsen suppleant    modtager genvalg

 9. Behandling af indkomne forslag:
     Ændring i Stenliens Vandværks vedtægter:
       
  1 Paragraf 7: Hvert år i januar måned afholdes …
                                    ændres til:
                                Hvert år senest den 15 februar afholdes …..
       
  2 Paragraf 9: Det reviderede årsregnskab tilstilles, behørigt
                               underskrevet af revisorer og bestyrelsen, de enkelte
                               andelshavere inden udgangen af februar måned.
                                 
  ændres til:
                                Det reviderede årsregnskab tilstilles, behørigt underskrevet
                                af revisorer og bestyrelsen, de enkelte andelshavere
                                senest den 15 marts.

 10. Eventuelt..

 

Bestyrelsen

Veksø den 20.02.2019

 

  

 

 

Information fra bestyrelsen
 

 

Husk, hvis du har forslag til vor generalforsamling, at sende dette til
formanden inden udgangen af januar måned. Generalforsamlingen
afholdes sidst i marts måned.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

  
  

 


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Ledningsbrud/uregelmæssigheder:

Veksø vandværk har indgået en døgnaftale
med VVS mester Bjarne Nehm, Ølstykke.
Ved ledningsbrud/uregelmæssigheder på
Vandværkets ledningnet kan firmaet
kontaktes hele døgnet på 26 84 87 56

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand
Per Jensen
Katholm 202
3670 Veksø
Send. E-mail.
tlf. 91256849
Medlem
Peter Fjelsted
Agervej 12
3670 Veksø
Send.

Medlem
Hans Christensen
Skibsted 214
3670 Veksø
Send.
E-mail.           
Medlem
Jens Vagn Nielsen
Lille Veksøvej 11
3670 Veksø
Send.​
E-mail.
Kasserer
Poul Neumeyer
Fugleøjevej 12
3670 Veksø
Send.
E-mail.
Medlem
Søren Benthin
Gl. Hovevej 3
3670 Veksø
Send.
E-mail.           

Medlem
Lau Rasmussen
Katholm 204
3670 Veksø
Send. ​​
E-mail.