Eftergivelse af vandspild

Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

  • Det skal være tale om en privat bolig
  • Der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Der skal betales en selvrisiko på 300 m3.

 

Du skal  søge om fritagelse for betaling af vandet.

Vandværket skal efter modtagelse af ansøgningen tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt.

Vandværket skal blandt andet skrive under på, at det er vi er enige i, at der er tale om en skjult lækage, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.

Vandværket skal opbevare godkendte ansøgninger, som dokumentation over for SKAT, ligesom ansøgningerne indgår i vandværkets regnskab.

Hent ansøgningsskema her: Eftergivelse af vandafgift