Veksø Vandværk

Veksø Vandværk blev stiftet i 1903.

Veksøs Vandværk I/S har ca. 515 interessenter i ca. 840 tilsluttede ejendomme med omkring 2.000 forbrugere og et vand- forbrug på godt 76.000 m3.
Det vigtigste for interessentselskabet er, at sikre rent drikkevand af høj kvalitet og til laveste mulige forsvarlige pris.

Sammen med Andelsselskabet Stenløse Vandværk ejer Veksø Vandværk I/S, Stenlien Vandværk A.m.b.a. som ligger på Frederikssundsvej mellem Veksø og Stenløse. Stenlien Vandværk A.m.b.a. er et produktionsselskab, der driver vandværket på Smedebakken i Stenløse og vandværket på Stenlien. Under normal driftsforhold forsynes vandhanerne i Veksø fra vandværket på Stenlien. Hvis et af vandværkerne skulle bryde ned, så vil forbrugerne både i Stenløse, Søsum og Veksø få vand fra det andet værk. Vandet på værkerne pumpes op af jorden og forarbejdes inden det sendes ud i vandhanerne i Veksø. Vandet pumpes op af jorden fra ca. 70 meters dybde.

Veksø Vandværk I/S drives af en bestyrelse der består af 7 medlemmer. Bestyrelsen sørger for distributionsdriften i Veksø. Det vil sige styring af projekter ved byggerier, udskiftning af vandledninger og vandmålere og kontakter mellem kommunen og andre myndigheder. Dagens Danmark består af kompliceret lovgivning, og det gælder også på drikkevandsområdet. Det er også Veksø Vandværk der sørger for afregning mellem dig, som interessent/forbruger, og vandværket.

Her kan ses et kort over Veksø Vandværks forsynings område.

På grønningen midt i Veksø ligger en mindesten med et udhulet vandtrug/fuglebad som er lagt til minde om vandværkets 100 års dag.