21.12 Veksø Vandværk aflæsning af vandmålere


Veksø Vandværk aflæser i januar måned vandmålerne til brug for årsopgørelsen.

Da vi alle har elektroniske vandmålere, der aflæses af vandværket, skal du ikke


indberette målerstand til vandværket, idet målerne er programmeret til at vandværket


kan aflæse målerstand pr. 01.01.Glædelig jul og et godt nytår.


Bestyrelsen for Veksø Vandværk.

 

 

 

 

 


 

 


 

25.10 Veksø Vandværk informerer:

Veksø Vandværk har testet vort drikkevand for pesticider. Der er ikke

fundet pesticider i drikkevandet.

Der er således ikke fundet rester af de pesticider, der er omtalt i

fjernsynsudsendelsen den 25.10.18.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 

 

 

11-06 Veksø Vandværk:

 

Der er ikke fundet Triazol i vort drikkevand

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

03-06 Veksø Vandværk informerer:

Vi kan opleve at få:

 

Hvidt vand:
Opstår når vandet pludselig bevæger sig i rørene. Det ”hvide” er bittesmå luftbobler.

Hvis du lader et glas vand stå, vil du se, at det ret hurtigt bliver klart.


 

 

Brunt vand:
Forekommer når vandet har stået stille i rørene og pludselig bevæger sig igen,

herved  hvirvles partikler i rørene op, hvilket gør vandet brunt. Det er ikke

sundhedsskadeligt, men det kan misfarve lyst vasketøj.

Derfor skal du inden tøjvask lade en vandhane løbe indtil vandet er klart.

Hvis dit vasketøj har taget farve, er det vigtigt, at du ikke lader det tørre.

En vask med citronsyre kan helt eller delvist fjerne farven.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

Veksø Vandværk informerer:

 

Læs referat fra vor generalforsamling i menu ”Vandværket - referater”

Formandens beretning kan læses i menu ”Vandværket – årsberetninger”

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Til interessenterne i I/S Veksø


Vandværk

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Mødested: Veksø Multihal, foreningslokalet 1 sal

 

Mødetid: Tirsdag 27. marts 2018, kl. 19.00

 

Dagsorden (Ifølge vedtægterne):

 

          På valg er:

    

         8. Valg af revisor og revisorsuppleant

            På valg er:

      Bestyrelsen


      Veksø den 20.02.2018       

      28-01-2018 Information vedr. vandtryk

      Vandtrykket i Veksø skulle nu igen være normalt

      Med venlig hilsen

      Veksø Vandværk

       

       

       28-01-2018 Information

      Vi kan frem til ca. kl 12:00 i dag forvente et lavt vandtryk

      grundet problemer på Stenlien Vandværk.

      Med venlig hilsen

      Veksø Vandværk

       

       

       

       

      03-01-2018 Veksø Vandværk informerer - Generalforsamling 2018

      Der afholdes generalforsamling i marts måned, - sted og tidspunkt
      for afholdelsen udsendes snarest. Forslag, der ønskes behandlet på
      generalforsamlingen skal, - jvf. vedtægterne - afgives til  formand
      inden udgangen af januar måned. Forslag fremsendes til formand
      Per Jensen. Katholm 202, 3670 Veksø Sj. eller på
      mail: per.jensen.katholm@hotmail.com
      Generalforsamlingen afholdes jvf. vedtægternes § 11 - se dette link:
      A6gter%20for%20Veks%C3%B8%20Vandv%C3%A6rk%20I.pdf

      Mvh.
      Veksø Vandværk      19.10.2017 Orientering

      Stenlien Vandværk har udtaget vandprøver for at undersøge, om der er
       ukrudtsmidlet chloridazon i vandet fra vandværket.

      Der er ikke fundet spor af dette middel i vandet fra vandværket.

      Med venlig hilsen
      Veksø Vandværk


       

       

       

        

      25.09.2017 Orientering

      Der er meget omtale af forskellige stoffer i drikkevand i medierne for tiden – derfor denne orientering fra Veksø Vandværk.

      Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i vandet fra Vandværket på Stenlien, som er det vandværk, der leverer vand til Veksø.

      Spor af ukrudtsmidlet chloridazon er fundet ivandet på flere vandværker i Danmark.  Vi køber vort vand fra Stenlien Vandværk hvor der pt. ikke er undersøgt for dette. Når et prøveresultatforeligger vi vil fremlægge det.

      Vandkvaliteten af vandet fra Stenlien vandværk kontrolleres ved, at der udtages prøver hos forbrugerne og på vandværkerne efter en plan, der er godkendt af Egedal Kommune. De fleste prøver udtages på værkerne. Vandkvaliteten overholder de gældende regler.

       

      Novafos – en sammenslutning af vandværker
      NOVAFOS har husstandsomdelt en folder, der fortæller om NOVAFOS. For os i Veksø får det kun den betydning, at vi fremover skal betale for spildevand til Novafos i stedet for til Egedal forsyning. Egedal Forsyning er nu en del af Novafos.

      Vandforbruget skal stadig betales til Veksø Vandværk

      Fremtiden
      For tiden sammenlægges mange vandværker til store enheder. På den måde sikres den nødvendige viden og ekspertise der skal til for at drive fremtiden svandforsyning, som bliver stadig mere kompleks

      Stenlien Vandværk blev ikke en del af Novafos ved dennes etablering, men inden for få år bliver det nok nødvendigt for Stenlien Vandværk at fusionerer med enten Novafos eller et andet større vandværk. Og dermed vil Veksø Vandværk også blive en del af et meget større vandværk.

       

      Med venlig hilsen
      Veksø Vandværk
      14.09 Vand igen:

      Nu er der igen kommet vand til Veksø.

      Med venlig hilsen

      Veksø vandværk

       

       

      14.09 Overgravet vandledning:

       En entreprenør har overgravet en vandledning i

      Stenløse, som betyder at vi i Veksø ikke har vand

       Der arbejdes på højtryk for at udbedre fejlen.

      Vi vil vende tilbage, når vi får mere information

      fra Stenløse Vandværk

      Med venlig hilsen

       Veksø vandværk

       

       

       

       

      Eftersyn af brandhaner

      i Egedal Kommune


      I uge 39 og uge 40 er der planlagt

      afprøvning af Egedal Kommunes

      brandhaner i Veksø for at sikre, at

      de virker, når der er brug for dem.

      Efter afprøvningen kan der forekomme

      rødligt vand i en kortere periode.

      Vandet er ikke sundhedsskadeligt,

      men kan føre til misfarvning af vasketøj.

      Oplever du rødligt vand, anbefaler vi,

      at du lader vandhanen løbe, til vandet igen er klart.

      Vandet er ikke på nogen måde sundhedsskadeligt,

      men kan føre til misfarvning af hvid vask.

      Afprøvningen af brandhanerne vil foregå

      Mandag til Torsdag i tidsrummet 07.30 til 16.30.


      Med Venlig hilsen

      Veksø Vandværk

       

       

       

       

       

       

       

      STENLØSE VANDVÆRK

      INFORMEREDE IKKE OM

      NEDBRUD


      Da vandforsyningen i januar svigtede i

      Stenløse, Søsum og Veksø undlod

      bestyrelsesformændene for Stenløse

      Vandværk og Stenlien Vandværk at

      informere Veksø Vandværks bestyrelse

      om nedbruddet – det viser gennemgang

      af hændelsesforløbet.


      En gennemgang af hændelsesforløbet under nedbruddet

      23. januar 2017 på Smedebakken Vandværk viser alvorlige

      mangler i informationshåndteringen. Veksø Vandværk

      modtog på intet tidspunkt information om nedbruddet fra

      Stenløse Vandværk, som står for driften. Fremgangsmåden

      findes stærk kritisabel. Læs mere her: Nedbrud 23. januar

         

      Med venlig hilsen

      Bestyrelsen

      Veksø den 10.04.2017

       

       

       

       

       

       

       

      Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

       

      Indkaldelse til ordinær generalforsamling

       

      Mødested: Veksø Multihal, foreningslokalet 1 sal

       

      Mødetid: Mandag den 27. marts 2017, kl. 19.00

       

      Dagsorden (Ifølge vedtægterne):

       

      1. Valg af dirigent

      2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

      3. Regnskab for Stenlien Vandværk A.m.b.a. fremlægges

      4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

      5. Budget for det kommende år forelægges og godkendes

      6. Forslag til Takstblad for 2018 forelægges og godkendes

          Valg af medlemmer til bestyrelsen:

      På valg er:

               7. Valg af revisor og revisorsuppleant

       På valg er:

                    8. Behandling af indkomne forslag:

        Ingen forslag er modtaget

                    9. Eventuelt. Under dette punkt vil vi gennemgå, hvad der skete da vi manglede vand.

         

        Bestyrelsen

        Veksø den 02.03.2017

         


         


        Opdatering 01.02.2017: Endelig er Vandværket på Stenlien atter i funktion

         Vandtrykket bør nu være som det plejer.

        Med venlig hilsen
        Veksø Vandværk 

         

        Opdatering 31.01.2017: Formand for Stenlien Vandværk,

        Vagn Handlos oplyser, at der i morgen kan forventes normalt tryk.

        Med venlig hilsen

        Veksø Vandværk         Opdatering 30.01.2017: Formand for Stenlien Vandværk,

        Vagn Handlos oplyser,at der tidligst i morgen hen under

        aften kan  forventes normalt tryk.

        Med venlig hilsen

        Veksø Vandværk 

         

         VIDEO: Forklaring på hvad man gør på Stenlien Vandværk ved rensning af tanke. Klik her

         

         

         

        30.01.2017 GENERALFORSAMLING VEKSØ VANDVÆRK

        Der afholdes generalforsamling i  Veksø Vandværk mandag
        den


        27 marts 2017 klokken 19.30.

        Sted: mødelokale 2.
        i Veksø Multihal.

        Generalforsamling afholdes jvf vedtægterne.

         

         

         27-01-2017 OPDATERING

        Formand for Stenlien Vandværk, Vagn Handlos oplyste
        på et møde i går aftes, at forsyningen af vand/vandtryk
        fortsat må påregnes at være ringere end normalt – formentlig
        frem til mandag. Dette skyldes servicearbejde af rentvandstanke.

        Med venlig hilsen
        Veksø Vandværk

         

         

         

         

         

        26-01-2017 tøjvask og brunt vand

        hvis dit vasketøj er blevet misfarvet af brunt vand, kan du prøve
        at følge denne vaskeanvisning fra statens husholdningsråd:

         

        • læg tøjet i blød i vand, hvortil der er tilsat 1 dl. citronsyre

         til 10 l vand. efter en halv time vrides tøjet.

        • vask tøjet igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 l vand.

        • herefter skylles tøjet og færdigbehandles med almindelig vask.

         specielt for bomuldstøj:
        læg tøjet i vand tilsat 50 g citronsyre pr. 5 liter vand. vandet skal
        være så varmt, som tøjet kan tåle. tøjet skal ligge fra en halv time
        til et døgn. derefter skylles tøjet grundigt med vand og vaskes som normalt.
         

        26-01-2017 mit vand er hvidt? 

        det skyldes luft i vandet. prøv at fylde et glas med det hvide vand.
        hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op,
        idet luften bruser af. luft i vandet er uskadeligt og går hurtigt
        over igen.

         

         

        25-01-2017 OPDATERING: Vi har fundet følgende på Stenløse Vandværks hjemmeside,

        som er en uddybning af problemet og en forventet tidshorisont.

        "Årsagen til at Vandværket på Stenlien er taget ud af drift, er en
        rutinemæssig gennemgang og inspektion af rentvandsbeholderen .
        Arbejdet med dette forløber planmæssigt og der er på nuværende
        tidspunkt gennemført de småarbejder der skulle udbedres i
        forbindelse med inspektionen. Der er bl.a. tætnet smårevner i
        konstruktionen og udskiftet rørstykker. Alt sammen almindelige
        vedligeholdsarbejder, som skal udføres med mellemrum, således
        at vandværkets gode tilstand kan bibeholdes.
        Inden der igen kan leveres vand fra Vandværket på Stenlien, skal
        hele beholderen rengøres og desinficeres, hvilket i skrivende stund
        er udført. Herefter skal tanken skylles igennem med rent vand.
        Skyllevandet ledes til kloak. Når vi mener vandet er rent analyseres
        det for indhold af mikroorganismer. Ligger analyseresultatet indenfor
        de fastsatte grænser, genoptager vi udpumpningen til forbrugerne,
        og tiden med reduceret vandtryk er så bragt til ende. Er indholdet af
        mikroorganismer for højt, så gentages skylning og prøvetagning.
        Hver skylning og prøvetagning tager ca. 3 dage. Der går derfor
        endnu nogle dage med reduceret vandtryk. Vi vil holde hjemmesiden
        opdateret med meldinger fra processen.

        Stenløse Vandværk"

         

        25.01.2017 Lavt tryk.

        Vi forventer ikke, at vor leverandør Stenlien kan være færdig
        med rensning af tanken før om 3-4 dage.
        Vi må derfor forvente, at vi i de næste 3-4 dage fortsat vil have et
        meget lavt tryk, især ved spidsbelastning.Beklager

        Med venlig hilsen
        Veksø Vandværk

         

         


        Brunt vand;

        Flere af os må forvente at få brunt vand. Dette skyldes, at vandets
        strømningsretning og hastighed ændres så kraftigt ifm. med driften af
        vandværket på Smedebakken, at belægninger, som i årenes løb har
        lagt sig i rørene, hvirvles op og kommer ud til forbrugerne.


        Vandtrykket:

        Vandtrykket er stadig meget lavt særligt i de perioder hvor, der er
        mange, der bruger vand.
        Vi håber, at de snart er færdige med servicearbejderne på Stenlien,
        således at vor vandforsyning igen kan blive normal.

        Med venlig hilsen
        Veksø Vandværk        LAVT VANDTRYK = FEJLMELDING PÅ VASKEMASKINER

        Vandet er kommet tilbage, rent og klart, men med lavt tryk. Det betyder,

        at vaskemaskiner kan melde fejl. Der kommer simpelthen ikke vand nok ind i maskinen.

        Så opfordring: Vent med at vaske tøj - til trykket er tilbage til ”normal”

        Venlig hilsen
        Veksø vandværk        Veksø Vandværk har modtaget nedenstående forklaring fra

        Stenløse Vandværk vedr. nedbrud:

        Orientering til vores forbrugere:

        I vores normale driftssituation producerer vi vand fra to
        vandværker – Vandværket på Smedebakken og Vandværket på Stenlien.
        På grund af almindelig service var det nødvendigt at lukke for
        Vandværket på Stenlien.
        Vandværket på Smedebakken har mange gange og også I lange
        perioder leveret vand til alle forbrugerne, men denne gang gik det galt.
        Af uvisse årsager blev vores rentvandstank ved Vandværket på
        Smedebakken ikke fyldt helt op, så der efterfølgende ikke var
        vand til at klare spidsbelastningen I aftes. Vandforsyningen til
        forbrugerne blev derfor afbrudt mandag ca. kl. 18

         

        I løbet af natten blev rentvandstanke fyldt op og tirsdag morgen
        blev udpumpningen genoptaget. Desværre tager det lidt tid at få
        fyldt ledningerne igen så der igen er vand i alle haner.
        For at sikre os mod gentagelser indtil Vandværket på Stenlien er
        tilbage i normal drift, etablerer vi nu en midlertidig ledningsforbindelse
        til Furesø/Egedal Forsyning.
        Ovennævnte har desværre givet en del gener for alle og det skal
        vi beklage rigtig meget.

        Mvh. Stenløse Vandværk

         

         
        24, januar 08:30
        De første forbrugere har nu fået vand, ganske vist med et lavt tryk.
        Det varer lidt tid inden vandet er kommet rundt til alle.
        Vi må forvente, at vandtrykket vil være lavt hele dagen.
        Vand til toiletskyl - medbring selv spand eller lignende, kan stadig hentes
        ved Multihallen i Veksø.


        Venlig hilsen
        Veksø vandværk
        
                      
        
                      


        Kl 21:30 er der en tankvogn ved Multihallen i Veksø, hvor du kan hente
        vand til toiletskyl - medbring selv spand eller lignende.
        Tankvognen bliver stående til i morgen tidlig. Du tapper selv vand af ved
        at åbne hanen på vandslagen (hanen er lidt svær at åbne).
        På facebook 3670Veksø finder du en instruktion i, hvorledes
        du tapper vand.

        Venlig hilsen
        Veksø vandværk

        Der er ingen vand i Veksø i øjeblikket på grund af driftnedbrud på Stenlien vandværk.
        Vi forventer desværre først, at der er vand igen kl. 06.00. tirsdag morgen

         

        Købmand Kenneth. Rema 1000, stiller en palle med drikkevand ved vareindleveringen
        Tag med omtanke og kun som du har behov for.


        Venlig hilsen
        Veksø vandværk


        
                      
        
                      
        
                      

        Veksø Vandværk informere 9. Januar 2017

         
        Jf. vedtægterne for Veksø Vandværk I/S skal ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen

        af marts måned.
        Har du forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du sende dem til formand Per Jensen
        inden udgangen af januar måned.
        Forslag kan sendes til Per Jensen, på per.jensen.katholm@hotmail.dk
        Så snart datoen i marts er på plads, informere vi om det.
        Her link til vedtægterne:

        http://www.vekso-vand.dk/Portals/126/PDF/Vedtaegter/Vedt%C3%A6gter%20for%20Veks%C3%B8%20Vandv%C3%A6rk%20I.pdf

        På bestyrelsens vegne

        Søren Benthin

         

                 Veksø Vandværk informerer 12. April 2016

        Vandlækage hos to forbrugere

         

         Veksø Vandværk har lavet kvartalsaflæsning af vandmålere. Der kunne vi se to forbrugere
        havde lækage i deres vandrør i huset. Begge forbrugere blev kontaktet med det samme.
        Og det er de glade for. Det kunne blive en dyr omgang. Det anslås at den ene lækage kunne
        være løbet op i et merforbrug på 150 – 200 m3.

         

        At vi alle har vandmålere der kan aflæses med en lille radiomodtager og en mobiltelefon
        er smart. ”I løbet af halvanden time var alle målere aflæst, og jeg fik to alarmer om
        lækager på systemet” fortæller vandværkets kassér og aflæseransvarlige Lau Rasmussen.

         

        Veksø Vandværk vil foretage aflæsninger hvert kvartal, og kommer der meldinger om
        lækage kontaktes de pågældende.

         

        Se hvordan aflæsningen foregår. Klik her

         

        Du kan i øvrigt købe en lille fjernaflæser så du kan følge med i dit forbrug,
        uden at skal kigge på vandmåleren. Vandmålerens oplysninger sendes trådløst til den
        lille aflæser, som du placere hvor det er belejligt for dig, og du kan nu følge med i forbruget

        nemt og komfortabelt. Den vil også give alarm, hvis du får lækage. Og det virker, jeg har selv
        haft lækage, og alarmen reagerede. Det sparer penge ;-)

         

        Se video om aflæseren..

         

        Med venlig hilsen

         

        Søren Benthin

         

        29.04.2016 Information fra Veksø Vandværk
        Der foreligger nu resultaterne af vandprøver udtaget på Stenlien Vandværk.
        Resultater viser at der ikke er coliforme bakterier i vandet fra Stenlien.
        Der tages løbende prøver på vort vand efter en plan, der er godkendt af kommunen.

        Vi vil nu foretage flere prøver for at overvåge vandkvaliteten.
        Det skal bemærkes, at antallet af coliforme bakterier, der er målt i vort
        vand indenfor det sidste år er meget lavt. Vi ikke skal foretages os noget
        mvh Veksø Vandværk

        27.04.2016 Information fra Veksø Vandværk

         
        Til orientering.
        Efter en periode, hvor der ikke er blevet målt coliforme bakterier i vandet, 
        er der i denne uge fundet få af disse bakterier hos en forbruger i Veksø.
         
        Der er i dag blevet taget prøver på Stenlien Vandværk, for at måle om 
        bakterierne kommer fra Stenlien Vandværk.
         
        Vi vil orientere om prøveresultaterne i morgen.
         
        Som forbrugere skal vi ligesom sidste gang, der blev målt 
        coliforme bakterier i vandet, intet foretage os.
         
        På vegne af Veksø Vandværk
        Per Jensen og Søren Benthin

         

         

         

         

        Vandlækage hos to forbrugere – Veksø Vandværk informerer 12. April 2016

         Veksø Vandværk har lavet kvartalsaflæsning af vandmålere. Der kunne vi se to forbrugere
        havde lækage i deres vandrør i huset. Begge forbrugere blev kontaktet med det samme.
        Og det er de glade for. Det kunne blive en dyr omgang. Det anslås at den ene lækage kunne
        være løbet op i et merforbrug på 150 – 200 m3.

         

        At vi alle har vandmålere der kan aflæses med en lille radiomodtager og en mobiltelefon
        er smart. ”I løbet af halvanden time var alle målere aflæst, og jeg fik to alarmer om
        lækager på systemet” fortæller vandværkets kassér og aflæseransvarlige Lau Rasmussen.

         

        Veksø Vandværk vil foretage aflæsninger hvert kvartal, og kommer der meldinger om
        lækage kontaktes de pågældende.

         

        Se hvordan aflæsningen foregår. Klik her

         

        Du kan i øvrigt købe en lille fjernaflæser så du kan følge med i dit forbrug,
        uden at skal kigge på vandmåleren. Vandmålerens oplysninger sendes trådløst til den
        lille aflæser, som du placere hvor det er belejligt for dig, og du kan nu følge med i forbruget

        nemt og komfortabelt. Den vil også give alarm, hvis du får lækage. Og det virker, jeg har selv
        haft lækage, og alarmen reagerede. Det sparer penge ;-)

        Se video om aflæseren..

         

        Med venlig hilsen

         

        Søren Benthin

         

         

         

        Meddelelse fra Vandværket søndag 10. april 2016


        Brunt drikkevand - lad vandet løbe til det bliver klart
        Nogen oplever drikkevandet er brunt her søndag formiddag. Brandvæsenet har taget vand
        fra brandhane, hvorved aflejringer løsnes.
        Lad vandet løbe til det igen bliver klart.
        På Veksø Vandværks vegne
        Søren Benthin


        Problematisk samarbejde – information fra bestyrelsen, Veksø Vandværk

         

        Gennem flere år har samarbejdet i bestyrelsen for det fællesejede produktionsvandværk
        Stenlien Vandværk været udfordrende og problematisk. Desværre er det fortsat således.


        FAKTA: Stenlien Vandværk ejes af Stenløse Vandværk og Veksø Vandværk.
        Stenløse Vandværk og Veksø Vandværk repræsenteres i en fællesbestyrelse for Stenlien Vandværk.
        Veksø Vandværk har to bestyrelsesmedlemmer og Stenløse Vandværk fem i bestyrelsen.

        Vi har gennem de sidste år konstateret, at Veksøs to bestyrelsesrepræsentanter ikke
        inddrages i vigtige beslutninger om Stenlien Vandværks drift og fremtidige strategi.
        Dette finder bestyrelsen for Veksø Vandværk stærkt problematisk.

        I forbindelse med regnskab 2014 og 2015 har Veksø Vandværk stillet en række kritiske
        spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Dette finder Bestyrelsen for Veksø Vandværk er uacceptabelt.

        Vedtægterne for Stenlien Vandværk afstikker reglerne for beslutninger om værkets økonomi
        og drift. Disse regler er i en række tilfælde ikke blevet overholdt. 

        Ifølge vedtægterne skal det foreløbige regnskab hvert år i januar måned forelægges andelshaverne ved et årsmøde. Der er først nu indkaldt til årsmøde den 31. marts. 

        De ubesvarede spørgsmål til regnskaberne, vedtægtsstridige økonomiske dispositioner
        samt det forhold, at årsmødet ikke er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne betyder,
        at Veksø Vandværks bestyrelsesrepræsentanter og interne revisor ikke kan underskrive regnskabet for 2015.

        Disse forhold er naturligvis uacceptable, hvilket bestyrelsen i Veksø Vandværk gentagende
        gange har gjort opmærksom på.

        Du kan høre mere om samarbejdsproblemerne når Veksø Vandværk I/S afholder ordinær generalforsamling: onsdag den 16. marts kl. 19:00 - 2016. Sted: Mødelokalet Veksø multihal

         

        Med venlig hilsen
        Bestyrelsen for Veksø Vandværk

         

        Information fra Veksø Vandværk 24.02.2016

        Veksø Vandværk informere: info vedr coliformebakterier

        Vi har fået nye måleresultater fra vort ledningsnet og fra Stenlien Vandværk.

         

        Prøverne viser, at vi fortsat ikke har coliformebakterier i vort vand.

         

        Stenlien Vandværk, hvor vi køber vandet, har desværre endnu ikke fået adgang til rentvandstanken. Det skyldes, at der inden inspektion skal etableres drikkevandsforsyning fra Smedebakken Vandværk i Stenløse til Stenlien Vandværk. Ellers vil Veksø være uden vand under inspektionen.

         

        Smedebakken Vandværk har problemer med driften, hvorfor denne forsyningssikkerhed ikke kan garanteres, oplyser Stenlien Vandværk, som også ejer og driver Smedebakken Vandværk.

         

        Med venlig hilsen

        Per Jensen og Søren Benthin
        Veksø Vandværk

         


        Information fra Veksø Vandværk – 01. februar 2016
           
        Til orientering – ingen coliforme bakterier
           
        Seneste målinger fra vandværket på Stenlien viser 0 coliforme bakterier i drikkevandet, altså 
        ingen coliforme bakterier. Det er rigtig glædeligt.
           
        Stenlien

         vil foretage inspektion/kontrol af rentvandstanken, så kilden kan 
         identificeres. Vi vil informere, når Stenlien har foretaget denne 

         inspektion.
          
         Husk: Veksø Vandværk I/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts kl. 19:00 – 2016
         i mødelokalet i Multihallen.
           
        Se vedtægter, og kontaktoplysninger på Vandværkets hjemmeside.
           
        På vegne af Veksø Vandværk
        Per Jensen & Søren Benthin

        Ved Ledningsbrud/uregelmæssigheder:

        Veksø vandværk har indgået en døgnaftale
        med Egedal Entreprenørfirma ApS
        Ved ledningsbrud på Vandværkets del af 
        ledningsnettet kan firmaet kontaktes hele døgnet på 40450706.

        Bemærk ved ledningsbrud/uregelmæssigheder på
        privat grund skal du kontakte egen VVS.

        Du er selv ansvarlig for reparation på din egen grund. 

         

        Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

        Formand
        Per Jensen
        Katholm 202
        3670 Veksø
        E-mail: 
        Formand@veksoevand.dk
        tlf. 91256849
         

        Medlem
        Peter Fjelsted
        Agervej 12
        3670 Veksø

        E-mail: Peter@veksoevand.dk
         

         
        Medlem
        Nikolaj Kyhn
        Hesselholm  217
        3670 Veksø

        E-mail: Nikolaj@veksoevand.dk
                 
         

        Medlem

        Rene Olsen
        Skibssted 210
        3670 Veksø
        E-mail: Rene@veksoevand.dk
         tlf. 50998440

         

        Kasserer
        Poul Neumeyer

        Veksø Bygade 32
        3670 Veksø
        E-mail: Kasserer@veksoevand.dk
        Eller : Poul@veksoevand.dk
         tlf. 21438280

         
        Medlem
        Therese Hvidberg-Hansen
        Brøndsted 117
        3670 Veksø
        E-mail: Therese@veksoevand.dk
              
         

        Medlem
        Lau Rasmussen
        Katholm 204
        3670 Veksø

        E-mail: Lau@veksoevand.dk