Vandkvalitet:

 

 

 

 

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Egedal Kommune.

Vi tager som minimum 4 årlige drikkevandsprøver, som bliver undersøgt for mange forskellige stoffer.

Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.

De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

Vi får leveret vand fra Stenlien Vandværk A.M.B.A. Stenline Vandværk er et produktionsselskab, der ejer henholdsvis vandværket på Smedebakken og Stenlien Vandværk. Vi får under normal drift leveret vand fra Stenlien Vandværk.

På vandværkerne foretages en simpel vandbehandling ved at ilte vandet og filtrere det i sandfiltre.

På vandværkerne udtages der prøver efter en plan godkendt af kommunen.

Alle vandprøver undersøges på et godkendt laboratorium.

 

De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinforamtion.dk: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202768

 

Du kan se resultaterne af de seneste vandanalyser her: https://vekso-vand.dk/da-dk/information/vandkvalitet/senestevandanalyser.aspx

 

Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrologiske parametre, kan du læse ”Sådan læser du en vandanalyse” på Danske Vandværkers hjemmeside: https://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/sadan-laeser-du-en-vandanalyse/

 

Overskridelser af kvalitetskrav

Der udtages ved hver analyse en prøve hos en forbrugeren (straksprøve) og en prøve på ledningsnettet (flush prøve). I 2019 har der ikke været nogen overskridelse af grænseværdier på ledningsnettet.

Hos en forbruger har der været en overskridelse af grænseværdi for jern og bly, samt grænseværdi for turbiditet (uklarhed i vand). Årsagen til denne overskridelse hos forbruger er, at vandet bliver forurenet i forbrugerens jordledning, typisk fordi jordledningen er af jern.

Hvis du har været på ferie eller ikke har brugt vand i en periode, kan det være en god ide at lade vandet løbe i et par minutter, inden du anvender vandet. Ved at lade vandet løbe et par minutter, får du skyllet evt. udrenheder ud af din vandledning.

 

Så meget vand køber vi årligt fra Stenlien vandværk

Vi køber ca. 70.000 m3 årligt til 529 andelshavere.

 

Andre oplysninger

Områder som forsynes af dit vandværk er fastlagt i kommunens forsyningsplan og kan ses på:

https://vekso-vand.dk/Portals/126/billeder/Veks%C3%B8%20Vandv%C3%A6rk%20forsyningsomr%C3%A5de.pdf?ver=2015-12-02-144926-723

 

 

 

 

 

 

Veksø vands hårdhed:

Vores vand er målt til 19 dH. d.25/4 2012.

Dette svarer til hårdt vand.

Calcium og magnesium bestemmer vandets totale hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand, et lille blødt vand. Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader, ° dH, og vandet kan karakteriseres efter følgende skala:

  0° -   4° dH meget blødt

  4° -   8° dH blødt

  8° - 12° dH middelhårdt

12° - 18° dH temmelig hårdt

18° - 30° dH hårdt

over 30° dH meget hårdt

Blødt vand kan give korrosionsproblemer, mens hårdt vand medfører større sæbeforbrug og kalkudfældninger. Der stilles ikke separate vandkvalitetskrav til hårdheden, men en bemærkning i bekendtgørelsen: "Vandets hårdhed bør ligge mellem 5° og 30° dH".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veksø vands hårdhed: Vores vand er målt til 19 dH. d.25/4 2012.

Dette svarer til hårdt vand.

Calcium og magnesium bestemmer vandets totale hårdhed - et stort indhold giver hårdt vand, et lille blødt vand. Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader, ° dH, og vandet kan karakteriseres efter følgende skala:

  0° -   4° dH meget blødt

  4° -   8° dH blødt

  8° - 12° dH middelhårdt

12° - 18° dH temmelig hårdt

18° - 30° dH hårdt

over 30° dH meget hårdt

Blødt vand kan give korrosionsproblemer, mens hårdt vand medfører større sæbeforbrug og kalkudfældninger. Der stilles ikke separate vandkvalitetskrav til hårdheden, men en bemærkning i bekendtgørelsen: "Vandets hårdhed bør ligge mellem 5° og 30° dH".

 

Ved Ledningsbrud/uregelmæssigheder:

Veksø vandværk har indgået en døgnaftale
med VVS mester Bjarne Nehm, Ølstykke.
Ved ledningsbrud/uregelmæssigheder på
Vandværkets ledningnet kan firmaet
kontaktes hele døgnet på 26 84 87 56

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand
Per Jensen
Katholm 202
3670 Veksø
Send. E-mail.
tlf. 91256849
Medlem
Peter Fjelsted
Agervej 12
3670 Veksø
Send.

Medlem
Hans Christensen
Skibsted 214
3670 Veksø
Send.
E-mail.           
Medlem
Jens Vagn Nielsen
Lille Veksøvej 11
3670 Veksø
Send.​
E-mail.
Kasserer
Poul Neumeyer
Fugleøjevej 12
3670 Veksø
Send.
E-mail.
Medlem
Søren Benthin
Gl. Hovevej 3
3670 Veksø
Send.
E-mail.           

Medlem
Lau Rasmussen
Katholm 204
3670 Veksø
Send. ​​
E-mail.