Grundvandet i Egedal Kommune er generelt af god kvalitet, og i hele kommunen produceres drikkevandet på den mest simple form ved luftning og filtrering. Drikkevandet i Egedal Kommune leveres af 19 vandværker.

    Desuden bliver ca. 500 ejendomme forsynet med vand fra eget vandindvindingsanlæg eller deler det med deres nabo.

    Grundvandet er af så god kvalitet, at kommunen eksporterer vand til andre kommuner.

    I 1999 blev det politisk vedtaget at gennemføre en kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet. Formålet med kortlægningen er at sikre nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning. Det er de statslige Miljøcentre, der gennemfører kortlægningen, der efterfølgende anvendes som datagrundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbekyttelse i de kortlagte områder. Det er kommunerne, der udarbejder indsatsplanerne. Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

    Her kan ses et kort over Veksø Vandværks forsynings område

 

 

 

 

Ved Ledningsbrud/uregelmæssigheder:

Veksø vandværk har indgået en døgnaftale
med VVS mester Bjarne Nehm, Ølstykke.
Ved ledningsbrud/uregelmæssigheder på
Vandværkets ledningnet kan firmaet
kontaktes hele døgnet på 26 84 87 56

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand
Per Jensen
Katholm 202
3670 Veksø
E-mail: 
Formand@veksoevand.dk
Bemærk  ny e-mail adr.
tlf. 91256849
 
Medlem
Peter Fjelsted
Agervej 12
3670 Veksø
Send E-mail.
 
Medlem
Nikolay Kyhn
Hesselholm  217
3670 Veksø
Send.
E-mail.           
 

Medlem

Rene Olsen
Skibssted 210
3670 Veksø
Send.​
​E-mail.

 
Kasserer
Poul Neumeyer
Fugleøjevej 12
3670 Veksø
Send.
E-mail.
 
Medlem
Therese Hvidberg-Hansen
Brøndsted 117
3670 Veksø
Send.
E-mail.           
 

Medlem
Lau Rasmussen
Katholm 204
3670 Veksø

E-mail: Lau@veksoevand.dk
Bemærk  ny e-mail adr..